Courses Catalogue

Introduction To Study Of Kiswalhili Literature

COURSE CODE: KIS 1101
COURSE CREDIT UNIT: 3
ACADEMIC PROGRAMME: Arts (Primary), B.Ed
COLLEGE/SCHOOL/FACULTY: College of Education, Open and Distance Learning
STATUS: Elective
PROGRAMME TYPE: Undergraduate

Course Content and Outline

DETAILED COURSE CONTENT

 • Definition of literature. (dhanayafasihiumuhimu wa fasihi katika jamili)
 • Utanguliziikwafasihiya Kiswahili.(8 hours)
 • Ushaini (10 hours)
 • Dhana ya ushari
 • Histroria ya ushairi
 • Muundo wa drama

Drama (9 hours)

 • Maara ya drama itamthilia
 • Historia ya drama katika Kiswahili
 • Mundo wa drama.
 • Ufafanuziwafasihisimulizi
 • Aina za fasihi simulizi

Riwaya (10 hours)

 • Maana ya riwaya
 • Historia ya riwaya
 • Muundo wa riwaya

Uchambuziwavitabuvyafasihi(utangulizi) (8 hours)

MODE OF DELIVERY

Lectures, discussions, presantations.